Evropští zemědělci protestují napříč členskými státy Evropské Unie. Spouštěcí mechanismus se v jednotlivých zemích liší – ve střední a východní Evropě je hlavním katalyzátorem prudký nárůst dovozu z Ukrajiny, v západní Evropě jsou to normy, které vedou k poklesu výroby. V tomto ohledu nedávná studie francouzské INRAE potvrdila předchozí analýzy, které ukázaly negativní dopad opatření, jež EU plánuje prostřednictvím programu Farm to Fork a Evropské zelené dohody. Potenciální pokles celkové evropské zemědělsko-potravinářské produkce odhaduje na 15 % oproti dřívějším 9,6 % (-26 % u plodin na orné půdě). Německá vláda plánuje v návaznosti na celonárodní protesty proti snížení dotací na zemědělská vozidla a pohonné hmoty prověřit tržní sílu supermarketů a potravinářského průmyslu z podezření z jejich role na špatné ekonomické situaci. Německé vláda pověřila Monopolní komisi (poradní orgán složený z ekonomů, podnikatelů a právních expertů), aby vyhodnotila, zdali jsou tržní podmínky spravedlivé pro všechny, tedy i pro zemědělce. V případě prokázání možnosti vytvoření spravedlivější hospodářské soutěže bude Německo usilovat o nastolení rovnováhy skrze zákony a nařízení na národní i evropské úrovni. Francouzští zemědělci při protestech v uplynulém týdnu vyzvali tamní vládu, aby reagovala na nízké příjmy zemědělců, rostoucí náklady a negativní dopady francouzských a evropských norem pro splnění environmentálních cílů. V rámci protestů byly napadeny a zničeny zásilky belgického květáku, polských kuřat a španělského vína a zeleniny. Francouzská vláda z důvodu protestů odložila předložení návrhu zákona o reformě zemědělského sektoru. Španělští zemědělci protestovali dne 21/01/2024 před ministerstvem zemědělství v Madridu kvůli nedostatečným opatřením na ochranu zemědělců proti dopadům sucha, nízkým cenám a vysokým nákladům. Protesty ve Španělsku budou pokračovat i v nadcházejícím týdnu. Litevští zemědělci vyrazili dne 23/01/2024 do ulic hlavního města v protestu proti tranzitu ruského obilí přes Litvu, proti přísným opatřením na obnovení trvalých travních porostů a chráněných oblastí, proti nízkým cenám mléka a proti danění paliva. Litevská vláda v reakci na protest podpořila zavedení sankcí na ruské potraviny a zahájila jednání o úpravě danění paliva. Polští zemědělci protestovali v uplynulém týdnu proti vysokým ukrajinským dovozům a proti Evropské zelené dohodě. Dle polských zemědělců by měla být přehodnocena Společná zemědělská politika, aby na odvětví nebyl vyvíjen přílišný tlak, který má dopad na produkci. Italští zemědělci se v minulém týdnu taktéž připojili k evropským protestům, požadují nižší daně a nižší ceny nafty.

Více informací zdezdezdezdezdezde a zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu

Ilustrační foto: pixabay