Podle Potravinářské komory ČR, která dřívější možnost zavedení tohoto typu značení jako povinného v celé EU tvrdě odmítala, jsou změny obecně k horšímu.

„Změny v systému poukazují na slabiny, které jsou dlouhodobě předmětem kritiky ze strany komory,“ řekl MF DNES za komoru Jan Pivoňka. Podle něj se stále ukazuje, že vytvoření jednotného algoritmu pro všechny potraviny není krok správným směrem.

„Zařazením a hodnocením mléka prostřednictvím algoritmu pro nápoje je z tohoto pohledu zcela irelevantní a poukazuje na snahu systému NutriScore zhoršit vnímání role potravin živočišného původu.“

„Tento způsob nezohledňuje vůbec obvyklý způsob konzumace dané potraviny a rovněž zcela ignoruje pozitiva spojená s přítomností mikroživin, jako jsou vitaminy a minerální látky,“ popsal výhrady Pivoňka.

Vytvoření nové kategorie červené maso, které je hůře hodnocené kvůli nižšímu obsahu bílkovin, považuje komora za nesystematické.

„Ukazuje se, že NutriScore postupně přidáváním dalších kategorií konverguje k systému hodnocení založenému na různých kategoriích. Místo aby byl tento systém vytvořen systematicky hned na začátku, je postupně doplňován pod tlakem veřejnosti a odborníků,“ vysvětlil dále Pivoňka. Rizika spojená s konzumací červeného masa jsou tak podle něj nadhodnocená a naopak se ignorují pozitivní aspekty jeho konzumace.

Komora pak také kritizuje zařazení mléka a mléčných nápojů, včetně jejich rostlinných alternativ, mezi nápoje. „Mléko je na rozdíl od limonád nebo pitné vody hodnotným zdrojem v podstatě všech důležitých živin včetně mikroživin a velmi kvalitních a dobře využitelných bílkovin. Zařazením a hodnocením mléka prostřednictvím algoritmu pro nápoje je z tohoto pohledu zcela irelevantní a poukazuje na snahu systému NutriScore zhoršit vnímání role potravin živočišného původu,“ domnívá se Pivoňka.

Celý článek si můžete přečíst zde:

Ilustrační foto: pixabay