18. ledna byla v platnost uvedena řada právních předpisů týkajících se organizace trhů se zemědělskými produkty a ochrany označení původu zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína. Tyto předpisy stanovují pravidla pro ozančování různých druhů vinařských výrobků s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením. Orgány rovádějí každoroční ověření souladu se specifikací výrobku. 

Bližší informace najdete zde: 

Ilustrační foto: pixabay