V pořadu České televize Máte slovo s M. Jílkovou na téma drahých potravin diskutovali Petr Mlsna, předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategie Potravinářské komory ČR, Vladimír Pikora,ekonom investiční skupiny CFG a zástupci veřejnosti. Diskutující se věnovali probelmatice snižování a zvyšování DPH na potraviny resp. nápoje, problematice cenových hladin potravin, srovnání se zahraničím, slevovým akcícm a dalším souvisejícícm otázkám. Prezident Prouza zmínil aktuální data Eurostatu, kdy ceny potravin v Česku jsou 6. nejnižší. Předseda antimonopolního úřadu představil loňské šetření úřadu na 5 vybraných komoditách, kde úřad žádné pochybení či zneužití dominantního postavení neprokázal. Petr Mlsna vyzval všechny, kteří mají nějaké podezření, že na trhu není vše v pořádku, ať podají podnět, je to možné i anonymně. "Do cen potravin vstupují i další faktory jako je daňový systém, 12 % DPH na potraviny je stále nejvyšší v porovnání s okolními státy. Dále otázka vstupů, ceny energií, ceny pohonných hmot, ceny hnojiv, krmiv, to jsou všechno faktory, které se do ceny nutně musí promítnout. Ano, některé z těchto vstupů lze politicky regulovat a nasmíme zapomenout ani na nejvyšší inflaci." upřesnil Petr Mlsna. Ředitel Koberna srovnal stejný nákup potravin a nápojů z prosince minulého roku a z ledna roku 2024, pokud nakupujeme cca 70 % potravin a 30 % nápojů, ceny jsou vlastně stejné. U potravin došlo ke snížení DPH o 3 %, u nápojů došlo ke zvýšení o 6%. Zástupci veřejnosti negativně zmiňovali haléřové ceny v řetězcích, kde obchodníci ukazují, jak promítli snížené DPH na potraviny. 

Celý pořad můžete shlédnout zde: