Belgie v uplynulém týdnu představila zemědělsko-potravinářské priority pro období svého předsednictví v Radě Evropské Unie, které potrvá od ledna do konce června 2024. Belgie si pro své předsednictví identifikovala šest hlavních priorit, v rámci kterých se zaměří na obranu právního státu, demokracie a jednoty; posílení konkurenceschopnosti Evropské Unie (se zaměřením na nové technologie, dlouhodobou konkurenceschopnost a průmyslovou politiku, zvláštní pozornost by měla být věnována i autonomii v produkci potravin v EU); ekologický a spravedlivý přechod (se zaměřením na energetickou a klimatickou transformaci, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje); posílení sociální a zdravotní agendy (se zaměřením na inkluzivitu a genderovou rovnost a rozvoj sociální ekonomiky); ochranu osob a hranic EU a podporu globální Evropy. V oblasti zemědělsko-potravinářské, kromě již zmíněné potravinové suverenity, by se Belgie měla zaměřit na dokončení stále otevřených vyjednávání včetně revize takzvaných snídaňových směrnic a návrhu nových genomických technik. Belgie se také rozhodla pokračovat v jednáních o udržitelném používání pesticidů, a to přesto, že Evropský parlament v listopadu 2023 podpořil ve svém stanovisku navrácení návrhu Evropské komisi. Španělsko, které předsedalo Radě do konce prosince 2023, mělo původně v plánu k udržitelnému používání pesticidů přijmout Obecný přístup Rady, nakonec byla ale schválena pouze zpráva o pokroku. Belgie by se podle dosavadních informací měla nyní zaměřit na pokračování v projednávání technických částí návrhu Evropské komise. Belgie rovněž zahájí vyjednávání o welfare zvířat během transportu, ke kterému vydala Evropská komise legislativní návrh na začátku prosince 2023. Kromě welfare zvířat během transportu by měla být pozornost věnována i otázkám zdraví zvířat se zaměřeném na prevenci nákaz a vakcinaci. V rámci témat, která zatím nemají oporu v již předložených legislativních návrzích (tedy u kterých se na předložení návrhů teprve čeká) by se Belgie podle svého programu měla zaměřit na zahájení vyjednávání o podobě budoucí Společné zemědělské politiky po roce 2027 (včetně vyhodnocení implementace současných pravidel a potenciálních dopadů připojení Ukrajiny k Unii na budoucí SZP) i na podporu značení výživových hodnot potravin na přední straně obalu pomocí systému Nutri-Score (Belgie patří mezi 7 evropských zemí, které značení Nutri-Score na dobrovolné bázi na národní úrovni uplatňují). Na konci dubna 2024 proto Belgie uspořádá konferenci k Nutri-Score. Detailnější přehled plánovaných akcí v rámci belgického předsednictví naleznete níže v sekci „Očekávané události“.

Více informací zde a zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu

Ilustrační foto: pixabay