Brazilská asociace vývozců hovězího masa (ABIEC) zkritizovala evropská pravidla proti odlesňování ve třetích zemích. Zákon o boji proti odlesňování a znehodnocování lesů v důsledku výroby a spotřeby v Unii vstoupil v platnost dne 29/06/2023, účinný je od konce roku 2024. Evropská komise ve svém vyjádření uvádí, že pokud společnosti vyváží nebo uvádí na evropský trh palmový olej, skot, sóju, kávu, kakao, dřevo a kaučuk nebo výrobky z nich, jako je hovězí maso, nábytek nebo čokoláda, budou muset provádět přísnou náležitou péči, aby prokázaly, že tyto výrobky nepřispívají k odlesňování nebo degradaci lesů. Komise také dne 18/12/2023 spustila pilotní testování informačního systému pro dodavatelské řetězce bez odlesňování. Pilotní testování potrvá do konce ledna 2024, zúčastní se ho 100 zúčastněných stran napříč příslušnými komoditami, zapojí se subjekty různých velikostí i regionálního zastoupení. Podle ABIEC ale evropská pravidla proti odlesňování představují pro jihoamerické zemědělské podniky nadměrnou zátěž. Brazilští výrobci sledují podle vyjádření ABIEC své dodavatelské řetězce již od roku 2009, a to především z důvodů zdraví zvířat. Přenastavení těchto mechanismů tak, aby sledovaly odlesňování, bude náročné. Pravidla by měla být podle ABIEC jasnější, nastaveno by rovněž mělo být delší přechodné období.