Evropská komise by dne 06/12/2023 měla předložit návrh revize pravidel pro welfare zvířat během transportu, podle některých zdrojů ale není možné vyloučit mírné zpoždění do poloviny prosince. Jedná se pravděpodobně o jedinou ze čtyř původně plánovaných částí balíčku, kterou Evropská komise stihne vydat za svého současného mandátu. Zbývající tři části – welfare během porážek, označování welfare a welfare na farmách (včetně klecových chovů) – budou s největší pravděpodobností předloženy až za nové Komise na konci roku 2024 nebo v průběhu roku 2025. V uplynulém týdnu unikla pracovní verze návrhu revize pravidel pro welfare zvířat během transportu do evropských médií. Podle této pracovní verze, která se ale může od verze finální lišit, by mělo být rozlišováno mezi „krátkou cestou“, tedy cestou do 9 hodin, a „dlouhou cestou“, tedy cestou nad 9 hodin. Doba přepravy zvířat na jatka by měla být omezena na 9 hodin (měla by být tedy považována za krátkou cestu), pokud ale v Unii neexistují jatka přizpůsobená pro porážku koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat do devíti hodin cesty od místa odeslání, mohou příslušné orgány v místě odeslání udělit povolení pro dlouhou cestu na nejbližší jatka přizpůsobená přepravovaným druhům. Doba přepravy koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat po silnici za jiným účelem než je porážka nesmí překročit 21 hodin s dobou odpočinku nejméně 1 hodinu po 10 hodinách jízdy. Po 21 hodinách od začátku cesty musí být zvířata vyložena a odpočívat nejméně 24 hodin na kontrolním stanovišti. Poté může cesta pokračovat po dobu maximálně dalších 21 hodin, přičemž po 10 hodinách jízdy musí být zajištěn odpočinek v délce nejméně 1 hodiny, po kterém zvířata dorazí do místa určení. Doba přepravy neodstavených telat, jehňat, kůzlat a hříbat nesmí překročit 8 hodin. Pro drůbež, domácí ptactvo a domácí králíky musí být k dispozici vhodné krmivo a voda v přiměřeném množství. Maximální doby přepravy a teploty jsou stanoveny takto: 12 hodin včetně doby nakládky a vykládky pro cesty včetně cest na jatka nebo 24 hodin pro mláďata všech druhů, pokud je transport dokončen do 48 hodin po vylíhnutí; 24 hodin pro chovné králíky, pokud mají stálý přístup ke krmivu a tekutinám; 10 hodin pro slepice na konci snášky včetně doby nakládky a vykládky. Králíci a drůbež kromě slepic na konci snášky se nesmí přepravovat ve vozidlech bez ochrany proti větru, pokud je předpověď teploty v místě odeslání a v zařízení určení v době, kdy se očekává, že zvířata budou na těchto místech, nižší než 10 °C. Slepice na konci snášky nemohou být přepravovány, pokud nelze zajistit teplotu uvnitř vozidla alespoň 15 °C. Žádné zvíře by nemělo být přepravováno způsobem, který by mu způsoboval nebo mohl způsobovat nepřiměřené utrpení. Zvířata musí mít dostatek prostoru, musí jim být poskytnuta voda, krmivo a odpočinek. V případě doby jízdy, nároků na prostor zvířat a sledování v reálném čase, což Komise rovněž navrhuje zavést, by mělo být nastaveno přechodné období v délce 5 let. Silniční vozidla používaná k přepravě zvířat by měla být povinně vybavena systémem sledování polohy v reálném čase, přepravci budou povinni zaznamenávat polohu svých vozidel v reálném čase do systému TRACES. Nicméně, pro silniční přepravu při extrémních teplotách platí zvláštní pravidla. V případě mrazivých teplot musí být silniční vozidla zakryta a cirkulace vzduchu v prostorách musí být řízena, aby byla zvířata chráněna před působením větru. Pokud by byla předpověď s teplotami pod - 5 °C, nesmí přeprava překročit 9 hodin. Podobně i u vysokých teplot – pokud by byla předpověď počasí s teplotami mezi 25 ° a 30 °C, nesmí doba transportu mezi 10:00 – 21:00 překročit 9 hodin. Při teplotách nad 35 °C by byl transport povolen pouze mezi 21:00 – 10:00. Na cesty končící ve třetích zemích by se měly vztahovat normy EU, realizována by měla být školení a certifikace organizátorů a personálu. Zásilky živých zvířat budou moci opustit Unii pouze přes členskými státy určená výstupné místa. Nová pravidla by se měla dotknout i psů a koček, pouze s jinými limity, než jaké budou platit pro hospodářská zvířata.

Ilustrační foto: pixabay