Odborný seminár sa uskutoční v stredu 13. decembra 2023 od 9:00 hod. on-line, prostredníctvom MS Teams.

Organizuje Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska a Mgr. Samuelom Rybnikárom, PhD.

Témou odborného seminára sú rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v oblasti označovania "plant-based" potravín. Na seminári budú prezentované jednotlivé rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré sa týkajú označovania "plant-based" potravín a vybraných potravín živočíšneho pôvodu. 

Seminár je určený pre právnikov aj neprávnikov.

Pozvánku najdete zde:

Bližší informace: 

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

telefón: +421335939635

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.