Situace nejen v potravinářském průmyslu není dobrá, nejistota v rámci dostupnosti a cen energií, zvyšujících se nákladů na obaly, likvidaci odpadů, vodné a stočné, pohonné hmoty, změny v odměňování zaměstnanců, zvýšení daní to vše významně snižuje konkurenceschopnost výrobců potravin. Situace je o to horší, že vlády okolních států pochopily, kde je třeba nejen podnikatelskému sektoru pomoci. Od našich členů slýcháme obavu z poklesu výroby a zvýšení dovozu potravin ze zahraničí. Přepokládané dopady konsolidačního balíčku ohrožují celý náš sektor a chceme znovu vyzvat vládu k jednání, která povedou ke zmírnění těchto dopadů. V každém případě je pro potravinářský sektor zcela prioritní zabezpečit každodenní zpracování suroviny a výrobu potravin pro české spotřebitele, proto se řada potravinářských podniků připojí k protestní stávce pouze symbolicky. Mnoho podnikatelů a pracovníků v potravinářství již nevidí jinou možnost, jak svoji nespokojenost vyjádřit.