Ve středu 15.11.2023 proběhla první společná konference Svazu obchodu a cestovního ruchu a Potravinářské komory ČR, která měla za cíl společně pojmenovat a diskutovat na pracovní úrovni hlavní problémy spolupráce výrobců potravin a obchodních řetězců. Na konferenci s názvem Cesta českých potravin na pulty obchodů vystoupil i ministr zemědělství Marek Výborný. Za SOCR prezentoval stanoviska obchodu Tomáš Prouza, prezident Svazu, za Potravinářskou komoru ČR ředitel Jan Pivoňka.

Ministr Výborný zdůraznil, že se musíme všichni společně snažit o to, abychom na pultech našich obchodů nacházeli české potraviny, které budou velmi kvalitní a bezpečné. Ministerstvo zemědělství podporuje programy, které se věnují českým potravinám a kontroly dozorových orgánů ukazují, že značky kvality jako jsou KLASA, Česká cechovní norma nebo Regionální potravina jsou zárukou takřka 100% nezávadnosti.

Prezident Prouza zdůraznil významnou roli obchodníků při prezentaci a propagaci českých výrobků, Češi nejsou takovými patrioty v oblasti potravin jako například Rakušané či Američané a vztah ke svým domácím výrobkům stále hledají. Všichni v poslední době vnímáme velkou nejistotu, sice se snižuje plýtvání potravinami, nicméně lidé velmi šetří a propisuje se to do obchodních výsledků celé vertikály. Dále uvedl, že rostoucí zájem o privátní značky, je pro některé výrobce jednou z možností, jak dostat svoje výrobky do zahraničí.

Jan Pivoňka poděkoval za organizaci celé akce, uvítal možnost sejít se takto společně a diskutovat i za účasti ministra zemědělství palčivé otázky v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. V České republice se často hovoří o velkých podnicích, které nepotřebují žádné podpory, ale pravda je někde jinde. V Česku jsou v porovnání s našimi sousedy např. v Německu nebo ve Francii podniky spíše střední a menší a v porovnání s celým světem je tento rozdíl ještě významnější. Nejdůležitější je však konkurenceschopnost našeho potravinářského průmyslu. Stát musí mít jasnou strategii, jak chce nakládat se svým zemědělstvím a se svým zpracovatelských průmyslem. Česká legislativa je mnohdy přísnější než legislativa v jiných zemích a takto skutečnost konkurenceschopnost našich výrobců významně ovlivňuje. Jak může pomoc stát? Nutností je vytvoření strategie, kterou je třeba naplňovat, vyhodnocovat a v případě potřeby aktualizovat. Dále podpořit vyrovnání kapacit ve vertikále, zajistit rovné podmínky v porovnání se zahraničím a zvážit dopad negativní komunikace. Pokud o českých potravinách politici hovoří negativním způsobem, těžko potom spotřebitelé budou tyto potraviny vyhledávat, nakupovat a v některých případech i platit vyšší částky, než za srovnatelné potraviny ze zahraniční. A v neposlední řadě je třeba podpořit národní značku kvality v celém řetězci.

Následovaly prezentace obchodních řetězců v duchu udržitelnosti, snižování uhlíkové stopy a problematiky obalů a odpadů. Obchody představily svoje privátní značky a příklady spolupráce s českými pěstiteli a výrobci např. v sektoru brambor, ovoce, zeleniny a dalších.

Po obědě následovaly prezentace jednotlivých výrobců potravin. Výrobci zmínili výhody spolupráce s obchodními řetězci jako například oslovení velké skupiny zákazníků, rozšíření distribuční sítě, spolupráci v oblasti propagace a reklamy a zajištění pravidelného odbytu. Jako příklad dobré praxe můžeme uvést Vratislavickou kyselku, jejíž znovuzrození představil ředitel a majitel firmy KITL Jan Vokurka. Majitel společnosti Jihočeské Jerky kritizoval nečinnost státu při propagaci regionálních potravin, ocenění je jedna věc, ale aby se výrobky dostaly ke spotřebitelům je věc druhá. Jednatel Mlékárny Polná Tomáš Jonke kritizoval nesmyslné obchodní přirážky, které si řetězce přidávají na zpracované výrobky a nevýhodnou pozici při vyjednávání. Martin Knappe, majitel pekárny v Opavě kritizoval stálý cenový tlak, nutnost zalistování výrobků, malou variabilitu pro zavedení sezónních výrobků, dlouhé schvalování cen v případě potřeby jejich zvyšování a zejména obavu z většího výrobního podílu. Pokud se výrobce stane závislým na jednom obchodě a změní se podmínky, je pro něj velmi náročné najít další obchodní kanál, splatit velké investice a udržet zaměstnance.

Prezentace a fotografie z konference budou k dispozici na webových stránkách dodatečně.