Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. slaví 30. výročí své novodobé historie. Tuto významnou událost připomněla slavnostní akce, která se konala v Písku za účasti klíčových partnerů, bývalého generálního ředitele MVDr. Ladislava Hájka, současných zaměstnanců, spolupracovníků a dalších hostů. Pozvání přijal například starosta Písku Michal Čapek, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, bývalí ministři zemědělství Jaroslav Palas a Jakub Šebesta a další. Majitel firmy, Čestmír Motejzík, v rámci oslav reflektoval pozitivní i negativní okamžiky novodobé historie firmy. Vyzvedl momenty, které firmu dovedly tam, kde je dnes, a zároveň se nevyhnul ani obtížným situacím, které byly součástí podnikatelské cesty. Poděkoval všem přítomným za jejich dlouholetou podporu a spolupráci, zejména současným i bývalým zaměstnancům, kteří přispěli k úspěchu firmy svou poctivou a obětavou prací. Čestmír Motejzík také připomněl významnou roli Václava Korandy, prvního majitele masokombinátu. Václav Koranda se stal majitelem společnosti 1. července 1993 a převzal zastaralý provoz, který byl odsouzen k zániku. S vizí a odhodláním zahájil přestavbu a modernizaci podniku, díky níž se firma stala úspěšným hráčem na trhu. Oslava třicetiletého výročí firmy MASO UZENINY PÍSEK a. s. byla příležitostí ke vzpomínkám, poděkování a pohledu do budoucna.