Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (COMENVI) přijal dne 24/10/2023 stanovisko k nařízení o obalech a obalových odpadech. Evropské zemědělsko-potravinářské nevládní organizace uvítaly určitá zlepšení návrhu (oproti návrhu Komise) stran obalů v odvětví mléka, mléčných výrobků, olivového oleje, ovoce a zeleniny; některé problematické aspekty ale byly podle zemědělsko-potravinářských organizací v textu zachovány. Výbor podpořil volný pohyb obalů, čímž by mohlo dojít k omezení jednostranné regulace obalů ze strany členských států; podpůrné výpočty minimálního recyklovaného obsahu v plastových obalech by měly být prováděny na průměr výrobního závodu na rok namísto na jednotku. Zachována ale zůstala omezení pro jednorázové obaly a nálepky v odvětví ovoce a zeleniny (požadavek kompostovatelnosti nálepek), i když oproti návrhu Komise došlo k určitému zmírnění znění návrhu; nebyly umožněny žádné výjimky pro inovativní obaly; zachován byl i požadavek na opětovné použití přepravních obalů. Od ledna 2030 by podle stanoviska COMENVI mělo být alespoň 10 % obalů alkoholických nápojů v opakovaně použitelných obalech, od ledna 2040 by to mělo být alespoň 25 %. U nealkoholických nápojů se jedná o 20 % do roku 2030 a o 35 % do roku 2040. V souladu se strategií EU pro chemické látky Výbor COMENVI podpořil zákaz výskytu per-a-polyfluoralkylových látek (PFAS) a bisfenolu A (BPA) v materiálech určených pro styk s potravinami. Obaly by podle návrhu COMENVI mohly být doplněny rovněž QR kódy poskytujícími dodatečné informace například o složení obalu, pravidla pro označování obalů by měla být přijata do 18ti měsíců od vstupu pravidel v platnost. Pravidla by měla vstoupit v platnost, podle návrhu COMENVI, dne 31/12/2027. Zpráva byla přijata poměrem hlasů 56 pro, 23 proti, 5 europoslanců se zdrželo hlasování. Plénum Evropského parlamentu by mělo o stanovisku hlasovat dne 22/11/2023.

Hlasování k dispozici zde.