V úterý 24.10.2023 od 9.00 hodin začíná v Brně již XIII. ročník tradiční konference zpracovatelů masa MEATING 2023. V programu vystoupí i prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová nebo Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.  nebo Mgr. Adéla Paďourková, Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu. 

Proč se zúčastnit meetingu MEATING 2023!

Informace a trendy

Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná v 9,00 hodin. Jeho součástí budou přednášky, které se budou zabývat legislativními změnami v oboru zpracování masa, aktuálním vývojem v oblasti imitace masa a masných výrobků, uhlíkovou stopou, taxonomií a laboratorně pěstovaným masem.

Navazující odpolední program od 14,00 hodin přinese aktuality z oblasti makroekonomiky, trendy ve spotřebě masa a v panelové diskuzi vystoupí klíčoví hráči na trhu masa a masných výrobků.

Inspirace
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor pro inspirativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností mezi účastníky i řečníky.

Zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, bohatým občerstvením a příležitostí dobře a nerušeně se pobavit společně s kolegy a kamarády.

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších profesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářské prodejny roku 2023.

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2023 vydaří.