POZVÁNKA NA WORKSHOP

FALŠOVÁNÍ RYB: aktuální trendy a metody odhalování
1.12.2023, 10.00 - 14.00 hodin
 
 
Workshop je realizován v rámci projektu QK – Program aplikovaného výzkumu
Ministerstva zemědělství na období
2017–2025, ZEMĚ QK1910231.
Občerstvení zajištěno.
Vstup je zdarma.
 
Z důvodu omezené kapacity sálu
i limitovaného počtu on-line účastníků
se prosím registrujte na
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 24. 11. 2023.
 
Registrovaným účastníkům bude
vystaveno potvrzení o účasti.
 
 
PROGRAM:
9:30 – 10:00 Registrace
 
10:00 – 10:10 Zahájení a úvodní slovo, Ing. Eliška Čermáková
 
10:10 – 10:35 Úvod do problematiky falšování ryb,
Ing. Tomáš Potůček
 
10:35 – 11:00 Diversita ryb lovených v ČR,
RNDr. Miroslav Švátora, CSc.
 
11:00 – 11:25 Možné komplikace při odhalování falšování
zpracovaných produktů rybolovu,
Ing. Tomáš Potůček
 
11:25 – 11:50 Metody odhalování falšování ryb se zaměřením
na druhy analyzované v rámci řešení projektu
QK1910231, Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
 
11:50 – 12:15 Přestávka na občerstvení
 
12:15 – 12:40 Metoda LAMP – cesta k určení rybího druhu,
Ing. Petr Žák, Ph.D.
 
12:40 – 13:00 LAMP: vhodný kandidát pro nahrazení metody
PCR? Aneb praktické zkušenosti z řešení projektu
QK1910231, Ing. Eliška Čermáková
 
13:00 – 13:25 Parvalbumin – alergen ryb i vhodný genetický
marker, RNDr. Petra Horká, PhD.
 
13:25 – 14:00 Občerstvení a neformální diskuse