Vážené dámy, vážení pánové,

Úřad vlády ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR Vás zvou k účasti v podnikatelské delegaci vedené prezidentem SP ČR Janem Rafajem, která bude doprovázet předsedu vlády Petra Fialu na jeho cestě po vybraných afrických zemích ve dnech 3. až 11. listopadu 2023. Během této cesty je plánováno navštívit Etiopii, Keňu, Angolu, Ghanu a Pobřeží slonoviny. 

Harmonogram cesty bude zahrnovat byznys fóra a B2B networking/matchmaking v hlavních městech navštívených zemích a další doprovodné programy, které umožní navázání kontaktů s místním podnikatelským prostředím a zároveň pochopit jejich specifika. Účast v této podnikatelské misi je určena pro firmy a organizace, které již mají stávající, či začínající konkrétní projekty ve vybraných zemích. 

Pro firmy a organizace, které se zúčastní celé cesty a poletí celou trasu vládním speciálem činí záloha na účastnický poplatek 129 000 Kč bez DPH (pro členské firmy SP ČR a členy kolektivních členů SP ČR je 10% sleva). 

Do všech zemí, které jsou v rámci této cesty plánovány, je třeba platné vízum. Z tohoto důvodu je možnost přihlášení omezena pouze do tohoto pátku, tj. 15. 9., s nutností dodání cestovního pasu, potvrzení o očkování proti žluté zimnici a podkladů pro víza do sídla SP ČR na Praze 9 do pátku 22. 9. 

Všechny podrobnosti k této významné cestě a formuláře pro přihlášení naleznete na webu SP ČR zde

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte tým SP ČR na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

S přátelským pozdravem,

Ing. MIROSLAV VESELKA, MBA
Manažer vnějších vztahů

Garant podnikatelských misí

Manažer Klubu SP ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce vnějších vztahů
Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9

Mobil: +420 225 279 402
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | www.spcr.cz

twitter | LinkedIn | YouTube | Instagram

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nejsilnější zaměstnavatelský svaz sdružující klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice.
SPCR LOGO
Tato zpráva má jen informativní charakter. Obsah této zprávy odesílatele nezavazuje a odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout nabídku, potvrdit uzavření smlouvy ani nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele, ledaže je odesílatelem ve zprávě uvedeno výslovně jinak. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju

 

 

Veškeré informace najdete zde: