Pozvánka na závěrečný seminář pro laickou spotřebitelskou i odbornou veřejnost

Praha: 11. 10. 2023, 10:00-15:00, Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
Účast je BEZPLATNÁ.
Více informací a možnost přihlášení naleznete: https://ukp.vscht.cz/kurzy/kurzy-a-seminare

Pozvánku na závěrečný seminář najdete zde: