Francie vydala v červnu roku 2022 národní vyhlášku, ve které cílila na zákaz používání názvů tradičně vžitých pro potraviny živočišného původu i pro jejich rostlinné imitace. Vyhláška z roku 2022 byla napadena environmentálními organizacemi a organizacemi zastupujícími producenty veganských potravin, které žádaly vyjasnění některých částí návrhu. Spor byl řešen na soudní úrovni, Francie ale mezitím, v srpnu 2023, notifikovala Evropskou komisi o vydání nové vyhlášky, která si klade stejný cíl, tedy znemožnění zneužívání názvů potravin živočišného původu i u jejich rostlinných a dalších imitací, a která odstraňuje některé sporné odkazy. Nová vyhláška rovněž ruší vyhlášku z roku 2022. Imitace tradičních potravin nebo řemesel by tak podle nové francouzské vyhlášky neměly moci používat označení „veganský steak“, „rostlinný filet“ nebo „vegetariánský řezník“ (značku „Vegetarian Butcher“ má zaregistrovanou například Unilever). Vyhláška bude formálně zveřejněna pravděpodobně v listopadu 2023. V uplynulém týdnu francouzskou vyhlášku okomentoval i francouzský ministr zemědělství Marc Fesneau, který snahu skoncovat se zavádějícími tvrzeními na etiketách potravin označil za prioritu francouzské vlády. Podle Fesneaua vyhláška posílí transparentnost a spravedlivý přístup směrem ke spotřebitelům.

Více informací zdezde a zde.