Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a odborné sekce si Vás dovolují pozvat na Board of the Commodities and feed association and its expert sections would like to invite you to XXVIII. SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY XXVIII. PLANT PRODUCTION SEMINAR konaný pod záštitou ministra zemědělství under the auspices of the Minister of Agriculture dne 18. 10. 2023 v TOP HOTELU Praha & Congress Centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Pozvánku najdete zde: