Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a Odborná sekce krmiv si Vás dovolují pozvat na Board of the Commodities and feed association and its Expert feed section would like to invite you to XXVIII. KONFERENCI O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT XXVIII.CONFERENCE ON FEED AND LIVESTOCK NUTRITION konanou pod záštitou ministra zemědělství under the auspices of the Minister of Agriculture dne 17. 10. 2023, v TOP HOTELU Praha & Congress Centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Pozvánku najdete zde: