Usnesení Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na veškeré potraviny, které se prodávají na kolumbijském trhu, kdežto nový zákon se týká pouze průmyslově zpracovaných potravin, a to jak vyrobených v zemi tak i těch importovaných.

Kongres schválil nový zákon o předních etiketách průmyslově zpracovaných potravin, který vyžaduje jasnější informace o produktech prodávaných v Kolumbii. Částečně jde nový zákon jde ruku v ruce s novou nutriční rezolucí vydanou Ministerstvem zdravotnictví.

Zákon, který nyní prochází posledními úpravami a čeká na schválení prezidenta, vyšel ve stejné době jako nové usnesení Ministerstva zdravotnictví o označení nutričních informacích produktu. I přesto, že již tato pravidla existují (například nutriční tabulka na etiketě), v zájmu spotřebitele a zdraví obyvatel požadují obě normy, aby byly na obalech uvedené informace o výživových hodnotách a původu produktu tak, aby jim zákazník lépe porozuměl. Cílem zákona je kromě informovanosti spotřebitelů především podpořit zdraví Kolumbijců a také prevence nepřenosných nemocí se zaměřením na děti a dospívající.

Největší změna pro výrobce bude především ve změně etikety. Do této doby stačilo uvést tabulku s nutričními hodnotami, avšak ty byly dle kritiků nicneříkající pro průměrného spotřebitele. Nyní se mají informace podávat srozumitelněji a jasněji, jako například, že produkt obsahuje „přebytek nasycených tuků“. Konkrétní změny v etiketě spočívají ve formě, obsahu, velikosti, symbolů, barvy a umístění na obalu produktu. Dále budou etikety nově vzdělávat o správném stravování a fyzické aktivitě, které jsou zdraví prospěšné.

Usnesení Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na veškeré potraviny, které se prodávají na kolumbijském trhu, kdežto nový zákon se týká pouze průmyslově zpracovaných potravin, a to jak vyrobených v zemi tak i těch importovaných. Do této doby importérům stačilo, když použili svou původní etiketu a přeložili ji do cizích jazyků a případně další informace byly řečené v dodatečné menší nálepce „sticker“. Nyní je použití stickerů povoleno, avšak jejich obsah musí být více komplexnější.

Usnesení Ministerstva zdravotnictví vstoupí v platnost za 18 měsíců, nový zákon o etiketách by měl dát dostatečný prostor výrobcům na uskutečnění změn, zatím ale není stanovené přesné datum. Ministerstvo zdravotnictví také vytvořilo hodnotící známku, která má označit produkt se žádoucím nutričními vlastnostmi. Kongres na druhou stranu navrhl, aby známka varovala spotřebitele před nežádoucími účinky.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: portafolio.co; senado.gov.co

Zdroj: CzechTrade

Link: V Kolumbii byl schválen nový zákon o potravinových etiketách - CzechTrade