V příloze naleznete pracovní verzi materiálu SZPI ke kontrole dvojí kvality potravin v českém i anglickém jazyce.