Evropský úřad pro bezpečnost potravin připravil přehlednou infografiku.

Koordinační místo pro spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) zajistilo překlad infografiky do českého jazyka.

Mražené potraviny mohou obsahovat bakterie, které mohou po rozmrazení růst a způsobit otravu jídlem. Správné postupy rozmrazování snižují pravděpodobnost nemocí přenášených potravinami a snižují  také  potravinový  odpad.    Pro  bezpečné rozmrazování prostudujte rady v infografice. 
 

CO MÁM DĚLAT?

  • Rozdělte velké kusy zmrzlých ryb, krevet nebo ovoce uvnitř balení před rozmrazováním. Rozmrazte pouze potřebné množství potravin a zbytek nechte zmrazený.
  • Rozmrazte maso, ryby a mořské plody na podnose v lednici, abyste zamezili kontaminaci jiných potravin.
  • Romrazte zeleninu a ovoce pod studenou tekoucí vodou, nejlépe v původním balení.
  • Ujistěte se, že máte při manipulaci s potravinami ruce a nádobí čisté, například při dělení větších kusů potravin na menší kousky.

NEZAPOMEŇTE!

  • Rozmrazené potraviny uchovávejte v původním obalu nebo ve vhodné nádobě, aby nedošlo ke kontaminaci.
  • Potraviny rozmrazujte při nízké teplotě, abyste zabránili množení bakterií.
  • Před konzumací rozmražené jídlo tepelně zpracujte, abyste odstranili bakterie.
  • Po rozmrazení potraviny znovu nezmrazujte. 
  • Vždy dodržujte pokyny výrobce pro skladování, abyste měli jistotu, že potraviny zůstanou bezpečné.

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Infografika - Bezpečné rozmrazování potravin (bezpecnostpotravin.cz)