Japonsko je geograficky daleko, na mapě obchodu je nám však velmi blízko. Uvědomují si to i tuzemští zemědělci a potravinářské firmy, které zemi s téměř 130 miliony spotřebitelů vnímají jako perspektivní odbytiště českých výrobků.

Jaké zemědělské a potravinářské výrobky Česká republika do Japonska vyváží? Dozvíte se na str. 3 v Newsletteru MZe ČR Speciál zde.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Zprávy z Ministerstva zemědělství SPECIÁL (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)