Starý Plzenec (Plzeňsko) 9. února (ČTK) - Skupina Bohemia Sekt, největší výrobce sektů a vín v ČR, loni zpracoval devět milionů kilogramů hroznů, meziročně o půl milionu kilogramů více. Potvrdila tak pozici tuzemského lídra ve zpracování hroznů, řekl ČTK ředitel Ondřej Beránek. Podnik, který každoročně zvětšuje plochy svých vinic, jichž loni vysadil 22 hektarů a obhospodařuje 580 hektarů ploch.

"Skokově se nám loni zvýšil podíl hroznů z vlastních vinic na celkovém objemu. Dostali jsme se nad 40 procent, přitom jsme se dlouhodobě pohybovali mezi 25 až 28 procenty," uvedl Beránek. Podle něj je to dáno hlavně tím, že každoročně začínají plodit desítky hektarů vinic, které skupina vysadila v minulých letech. "Navíc ještě mladé vinice plodí víc než ty staré, které jsme měli před jejich vyklučením (odstraněním keřů révy vinné včetně kořenů)," řekl.

Firma by se dlouhodobě chtěla dostat ze současné zhruba 40procentní soběstačnosti na 50 procent hroznů z vlastních vinic a druhou polovinu nakupovanou od dlouhodobých dodavatelů.

Koncem loňského roku obhospodařovala přibližně 580 hektarů vlastních vinic. "To číslo je živé v průběhu celého roku, tak jak třeba končí nebo se uzavírají nové pachtovní smlouvy, vinice se vyklučí a na jiném místě se zase nová vysadí," uvedl Beránek.

Firma každoročně vysazuje nové hektary vinic, loni 22 hektarů v odrůdách Chardonnay, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Ryzlink rýnský. Zhruba polovina v oblasti Sedlec u Mikulova a zbytek v Pavlově a okolí. "Máme připravené pozemky pro výsadbu dalších 70 hektarů vinic pro roky 2022 až 2024," uvedl ředitel firmy.

Podle šetření ČSÚ obhospodařovalo loni 16.500 pěstitelů révy 18.100 hektarů vinic. "Rozloha se proti roku 2015 rozšířila o 411 hektarů (2,3 pct) a počet pěstitelů klesl o 1675 (9,2 pct). Ubylo především menších pěstitelů révy s výměrou vinic do jednoho hektaru," uvedl ředitel odboru statistiky Radek Matějka. Rozšířila se plocha vinic největších subjektů. Průměrná výměra vinic na jednoho pěstitele se zvýšila z 0,97 na 1,09 ha.

Ve velikostní struktuře loni převažovali pěstitelé s vinicemi do jednoho hektaru (93 pct), kteří obhospodařovali jen 13 procent výměry vinic. Mezi velké pěstitele s více než 30 ha patřilo necelé jedno procento subjektů. Jejich vinice se ale rozkládaly na 57 procentech celkové plochy. Podle ČSÚ převládaly výsadby v plné plodnosti ve stáří 10 až 29 let, zabíraly téměř polovinu vinic. Mladé vinice do devíti let byly na pětině ploch, nejstarší nad 30 let na necelé třetině. Zhruba 94 procent vinic je v Jihomoravském kraji, ve Zlínském, Středočeském a Ústeckém mají výměry 300 do 500 hektarů. Nejrozšířenějšími odrůdami jsou Veltlínské zelené a Müller Thurgau.

Václav Prokš kš