Právní předpisy EU

Závazný zdroj práva EU – Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie (Úřední věstník) je jediné periodikum, které vychází každý pracovní den ve všech úředních jazycích Evropské unie (EU).

Obsahuje dvě navzájem příbuzné řady (L pro právní předpisy a C pro informace a oznámení) a Doplňky (S pro veřejná nabídková řízení). Existuje rovněž elektronický oddíl řady C, známý jako Úřední věstník C E. Dokumenty, které jsou publikovány v Úředním věstníku C E, jsou vydávány pouze elektronicky.

 

Řada L obsahuje zákonodárství (právní předpisy) včetně:

 • nařízení
 • směrnic
 • rozhodnutí
 • doporučení
 • stanovisek.

Navíc je vydáván Adresář platných právních předpisů Společenství jako část Úředního věstníku řady L. Tento adresář obsahuje seznam odkazů na výchozí texty a každý následující dodatek. Zahrnuje rovněž odkazy na učiněné dohody a smlouvy podepsané Evropskou unií v rámci vnějších vztahů, smluvně závazné akty EU, komplementární akty, jako např. akty rady ministrů a hlav států či vlád a jiné nezávazné akty, které jsou pro instituce relevantní.

Řada C obsahuje informace a oznámení EU, včetně:

 • přehledu soudních rozhodnutí Soudního dvora a Soudního dvora první instance
 • memorand z parlamentních setkání
 • zpráv Účetního dvora
 • písemných otázek Parlamentu a odpovědí Rady nebo Komise
 • prohlášení Hospodářského a Sociálního výboru a Výboru regionů
 • zveřejňování výběrových řízení (konkursů) pro nábor nových zaměstnanců institucí EU (máte-li zájem pouze o tato oznámení, můžete si pořídit zvláštní předplatné – viz seznam cen)
 • nabídek pro zájemce o EU programy a projekty
 • jiných dokumentů publikovaných na základě právních předpisů Společenství
 • veřejných smluv pro pomoc hladovějícím
 • obsahu řad C E Úředního věstníku.

Řady C E běžně obsahují přípravné akty v legislativním procesu a jsou dostupné pouze v databázi EUR-Lex nebo v měsíčním vydání CD-ROM.

 

Služby online

EUR-Lex nabízí vyčerpávající přístup k právním textům Evropské unie, např. k Úřednímu věstníku Evropské unie, smlouvám, platným právním předpisům, řadě dokumentů Evropské komise, judikatuře Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně a sbírce konsolidovaných právních předpisů. Orgány Evropské unie nabízejí bezplatný elektronický přístup k legislativě EU, jejíž mnohojazyčná databáze je k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex.

 

EUR-Lex

EUR-Lex nabízí přístup k ucelenému souboru evropského práva. Umožňuje nahlédnout do elektronické verze Úředního věstníku Evropské unie, smluv, platných právních předpisů, řady dokumentů Evropské komise, judikatury Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu a do sbírky konsolidovaných právních předpisů. Najdete zde také odkazy na další zdroje informací, např. rejstříky jednotlivých orgánů a další legislativní portály EU a členských států.

EUR-Lex nabízí harmonizované vyhledávací funkce se sofistikovanými vyhledávacími nástroji databáze CELEX a poskytuje podrobné dokumentační a právní analýzy. Přístup ke všem druhům dokumentů (ve formátech HTML, PDF, Word a TIF) je bezplatný. Dokumenty je možné zobrazit ve 24 jazycích (pokud jsou k dispozici).

Další informace najdete v Úředním věstníku Evropské unie.

Jedině New EUR-Lex si lze otevřít autentický elektronický Úřední věstník.