Společnost SAFE zahájila kampaň "Na cestě k lepšímu označování výživových hodnot na přední straně obalu pro spotřebitele" s cílem zvýšit povědomí o současné nedostatečné účinnosti nejpoužívanějšího evropského označování výživových hodnot na přední straně obalu.

Evropská komise v současné době zvažuje několik typů nutričního značení na přední straně obalu (FOPNL) s cílem vytvořit harmonizovaný systém značení ve všech členských státech, přičemž mezi zvažovanými možnostmi je i Nutri-Score.

Označení Nutri-Score však přináší různé problémy, které by v případě, že by bylo zvoleno v rámci harmonizovaného systému FOPNL v EU, představovalo pro veřejné zdraví velké riziko. SAFE se proto zasazuje o podporu přijetí lepšího systému na ochranu evropských spotřebitelů.


V příloze níže naleznete novou tiskovou zprávu SAFE - Safe Food Advocacy Europe, která shrnuje některá nejdůležitější zjištění zprávy SAFE o Nutriscore.

Mezi hlavní zjištění zprávy patří například, že srovnávací analýza Nutriscore s jinými systémy označování odhalila, že výsledky Nutriscore se často jeví jako mnohem příznivější ve vztahu k ultra zpracovaným výrobkům nebo výrobkům s vysokým obsahem cukru/sodíku/kalorií. Nutriscore změnil svůj algoritmus pro řadu kategorií, čímž nepřímo přiznal předchozí nedostatky, ale nedokázal plně vyřešit stávající problémy. Nutriscore nezohledňuje stupeň zpracování výrobků, čímž zvýhodňuje ultrazpracované potravinářské výrobky. Součástí zprávy jsou i další zjištění.

 

Celá tisková zpráva v anglickém jazyce.

Autor: SAFE - Safe Food Advocacy Europe

Zdroj: https://www.safefoodadvocacy.eu/wp-content/uploads/2022/09/SAFE-Nutriscore-Press-release-.pdf