Pozvánka na odborný seminář/webinář PK ČR

Digitální marketing v potravinářství pro oslovení spotřebitelů

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný marketingu, sociálním sítím a strategiím v potravinářství

Internet patří mezi nejmasověji používané médium a současně tak roste důležitost digitálního marketingu v jakémkoliv oboru podnikání. Akce si klade za cíl seznámit účastníky se zákonitostmi marketingu v digitálním prostředí a inspirovat k propagaci vlastních produktů či služeb formou online prostředí. V rámci tohoto semináře se účastníci seznámí s nejdůležitějšími sociálními sítěmi – Facebook, LinkedIn a Twitter se zaměřením na obor potravinářství.

Seminář si klade za cíl ukázat, jak správně prezentovat na webu, jak využít online reklamu, e-mail marketing, sociální sítě, mobilní marketing a řadu dalších možností digitální komunikace. Lektoři představí aktuální novinky k dané problematice, své zkušenosti, znalosti a doporučení z dosavadní praxe. Kromě vlastní přednášky budou odpovídat na dotazy zúčastněných.

Přednášek se zhostí odborníci ve svém oboru. Úvod do světa marketingu představí doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D., garantka mnoha marketingových předmětů na Mendelově univerzitě v Brně, která aktivně spolupracuje v oblasti marketingu s praxí. Základního popisu možností v digitálním marketingu se ujme Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D., odborník na elektronický marketing, neuromarketing. Poslední příspěvek I. bloku se zhostí Ing. Lucie Veselá, Ph.D., která je mimo jiné spolutvůrce komunikační kampaně zaměřené na plýtvání potravinami Kup, co sníš.

Ve druhé části semináře vystoupí Mgr. Jakub Málek, řídící partner společnosti PEYTON legal advokátní kancelář, který poskytuje komplexní právní služby rovněž v potravinářské oblasti. Problematiku firemních sociálních sítí představí PhDr. Zuzana Tejnická, která vystudovala žurnalistiku, marketingovou komunikaci a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, 6 let působila jako redaktorka ekonomického zpravodajství České televize a v současnosti se stará o PR a komunikaci česko-německého projektu pro mládež.  Na toto téma následně naváže Mgr. Bc.  et Bc. Jiří Hadaš, MBA z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který upozorní na právní rámec a omezení ve vztahu k propagaci potravin na sociálních sítích.

 

Datum konání: 14. června 2022                              

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,

Kostelní 1300/44, Praha 7 nebo prostřednictvím MS TEAMS (bude upřesněno začátkem června)

Vložné: 1500,- Kč (včetně DPH)                                            

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.

Pozvánka