• Odborný seminář PK ČR "Digitální marketing v potravinářství pro oslovení spotřebitelů" - 14. června 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář/webinář věnovaný marketingu, sociálním sítím a strategiím v potravinářství.

Datum konání: 14 června 2022

Místo konání: V sídle PK ČR nebo prostřednictvím MS TEAMS 

Bude upřesněno před konáním akce

Vložné: 1500,- Kč (včetně DPH)                                                                                            

Začátek semináře: 9:00 hodin

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Pozvánka včetně programu zde. Součástí přílohy jsou pokyny pro účastníky.

 PREZENTACE

  • Odborný seminář PK ČR "Povinnosti potravinářských provozoven plynoucí z environmentální legislativy" - 21. dubna 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný problematice environmentální legislativy v potravinářství.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou legislativy v oblasti životního prostředí.  Účastníci získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách z této oblasti ve vztahu k provozu potravinářského podniku.

Datum konání: 21. dubna 2022                               

Forma konání:  prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1500,- Kč (včetně DPH)                                                                                     

Začátek semináře: 9:00 hodin

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Pozvánka včetně programu zde. Součástí přílohy jsou pokyny pro účastníky.

 PREZENTACE

 

  • Odborný webinář PK ČR "Falšování a autenticita potravin, problematika aditivních látek" - 1. února 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný problematice falšování potravin, autenticitě a aditivním látkám.

Datum konání: 1. února 2022

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                            

Začátek webináře: 9:00 hodin

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Pozvánka včetně programu zde. Součástí přílohy jsou pokyny pro účastníky.

 PREZENTACE

 

  •  Webináře PK ČR pod hlavičkou PRV - září, říjen, listopad 2022 (ZRUŠENO)

Webináře s tituly „Inovace a trendy v potravinářském průmyslu v reflexi na evropské strategie“, „Systémy řízení bezpečnosti potravin v reflexi na evropské strategie“ a „Označení kvality a certifikace v reflexi na evropské strategie“ jsou realizovány v letech 2021 a 2022 z projektů Programu rozvoje venkova (Operace 1.1.1 – Vzdělávací akce).

Počínaje zářím 2021 organizuje Potravinářská komora ČR ve spolupráci s Centrem zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o. celkem 36 jednodenních webinářů. Pokračování těchto webinářů proběhne v druhé polovině roku 2022.

Akce organizované prostřednictvím firemní platformy MS TEAMS si kladou ambici seznámit podnikové manažery jakosti, kvality a dalších oddělení s následovnou problematikou:

  • s inovacemi a trendy v potravinářském průmyslu,
  • se systémy řízení bezpečnosti potravin,
  • s označením kvality a certifikace,

Harmonogram  webinářů naleznete zde.