Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci s cílem ověřit obsah kyseliny listové v doplňcích stravy. Inspektoři hodnotili, zda skutečné množství kyseliny listové v doplňcích stravy odpovídá množství deklarovaném na obalu.

Výsledky kontroly prokázaly, že u žádného z hodnocených vzorků nedošlo ke klamání spotřebitelů ohledně obsahu kyseliny listové.

V rámci kontrolní akce inspektoři odebrali celkem 8 vzorků a laboratorní analýza v akreditované laboratoři prokázala u všech přítomnosti kyseliny listové v množství odpovídajícím hodnotě uvedené na obalu potraviny.

Přehled všech hodnocených vzorků, které byly součástí kontrolní akce, zveřejnila SZPI na webu Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly.

Doplňky stravy s kyselinou listovou jsou určeny pro široké spektrum spotřebitelů, mj. pro těhotné ženy.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633