Spolupráce zainteresovaných stran v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů. Konference From Fark to Fork je určena odborné veřjenosti, představitelům zemedělských a potravinářských podniků, zástupcům obchodních řetězců, pracovníkům dozorových a certifikačních orgánů - tj. všem, kteří se zabývají kvaltou, bezpečností potravin a udržitelností.

 

Konference From Farm to Fork je pořádána ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovní ruchu ČR, záštitu na konferencí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Program naleznete zde.