Prezentace z TK (20.6.2022, Evropský dům) k představení priorit MŽP během českého předsednictví EU:

Hlavní priority:

Balík Fit for 55
• Ochrana klimatu a energetická bezpečnost: 13 legislativních návrhů
k dosažení klimatické neutrality v roce 2050
Adaptace na změnu klimatu
• Obnova krajiny po lince půda – voda – lesy
Ochrana a obnova biodiverzity
• Zachování přírodního bohatství krajiny
Oběhové hospodářství a snižování znečištění
• Zlepšení surovinové bezpečnosti a energetické nezávislosti EU
Světelné znečištění
• Snížení negativního dopadu na lidské zdraví a biodiverzitu