On-line, 30. června 2022, 16:30 – 18:00

Podle pokynů GMO panelu EFSA pro alergenicitu by měl být pro posouzení schopnosti nových bílkovin v potravinách a krmivech vyvolat celiakii pro každý případ zvlášť použit přístup modelování HLA-DQ peptidů. Dosud však takový modelovací nástroj určený speciálně pro účely hodnocení rizik není k dispozici. Veřejně přístupný softwarový nástroj vyvinutý pro tyto účely poskytne robustnější, transparentnější a reprodukovatelnější hodnocení bílkovin. 

Za tímto účelem EFSA vyvíjí softwarový nástroj se schopností identifikovat peptidy vážící se na proteiny HLA-DQ2 a/nebo HLA-DQ8 a předpovídat jejich vazebnou afinitu. EFSA pořádá veřejný webinář, na kterém představí dosavadní stav vývoje nástroje. Tato aktivita by měla rovněž usnadnit testovací fázi nástroje, která bude probíhat do dubna/května 2023.

Webinář je určen stakeholderům EFSA, včetně žadatelů, členských států, nevládních organizací, akademické obce, výzkumných skupin nebo všech osob z řad veřejnosti, které mají zájem porozumět metodám používaným EFSA při hodnocení bezpečnosti bílkovin. Účastníci budou mít během webináře možnost pokládat dotazy.

Po skončení akce bude záznam webináře a prezentace zveřejněny na internetových stránkách EFSA.

On-line registraci a další informace najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA

 

Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/webinar-efsa-softwarovy-nastroj-pro-hodnoceni-rizik-bilkovin-vyznamnych-z-pohledu-celiakie.aspx