Letošní ročník workshopu MEMPROPO 2022 se uskuteční na VŠCHT Praha na Ústavu chemie ochrany prostředí ÚCHOP. ÚCHOP se zaměřuje na ochranu životního prostředí technologiemi, které neustále rozvíjí. Jedná se zejména o membránové separace, termodesorpce, in situ chemické oxidace, aplikace nanoželeza a venting (odsávání půdního vzduchu s parami těkavých látek obsažených v zeminách). Na membránových separacích se podílí jeden z velmi aktivních členů organizačního týmu MEMPROPO, a to Ing. Marek Šír, Ph.D. I díky jeho aktivitě se letošní ročník koná právě v prostorách ÚCHOP na VŠCHT Praha.
Letošní ročník se uskuteční dne 12.října 2022 v prostorách ÚCHOP na VŠCHT Praha. Program workshopu je následující:
8,00 – 9,00 – registrace účastníků workshopu v přednáškovém sále
9,00 – 9,05 – zahájení workshopu
9,05-10,35 – přednášky
10,35-10,55 – přestávka na občerstvení
10,55-11,55 – přednášky
11,55-12,10 – závěr

 

Podrobnosti zde.