Vejce bezesporu patří mezi hlavní živočišné produkty a jejich konečná kvalita hraje důležitou roli jak pro producenty, tak i pro spotřebitele. Existuje mnoho vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují parametry kvality vajec. Genotyp, systém ustájení a věk se řadí k těm nejpodstatnějším. Systémy ustájení jsou v současné době velmi aktuálním tématem, a to zejména kvůli rostoucím obavám široké veřejnosti o dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Biochemické krevní ukazatele mají vliv na zdravotní stav slepic a zajištění jejich dobrého zdravotního stavu pozitivně ovlivňuje konečnou kvalitu vajec.

Autor: FAPPZ ČZU

Vydáno: 7. dubna 2022

Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/jako-vejce-vejci.aspx