K tomu Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) sděluje, že uvedenou skutečnost bere na vědomí a při kontrole bude postupovat maximálně korektně.

SZPI bude při kontrolách tolerovat odchylky v označování potravin, které budou souviset s nahrazováním surovin nedostatkových. Nemožnost získat srovnatelnou surovinu však výrobce bude muset být schopen při kontrole prokázat, nesmí tím být jakkoli ohrožena bezpečnost potravin a musí být poskytnuty informace o látkách vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

Zároveň je nezbytné zdůraznit, že SZPI nemá kompetence udělovat výjimky z povinností stanovených právními předpisy.

Autor: SZPI

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=2839639&docType=ART&nid=11431