Evropská komise dnes přijala návrh na přezkum systému zeměpisných označení pro víno, lihoviny a zemědělské produkty. Na základě nových opatření by se zeměpisná označení v celé Unii měla více využívat ve prospěch hospodářství venkova a mělo by být dosaženo vyšší úrovně ochrany, zejména v on-line prostředí. Cílem je udržet vysokou kvalitu potravin a standardů EU a zajistit, aby naše kulturní, gastronomické a místní dědictví bylo zachováno a potvrzeno jako autentické v rámci EU i celého světa.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski se vyjádřil takto: „Zeměpisná označení jsou vyjádřením bohatství a rozmanitosti evropského kulinářského dědictví. Dnešním návrhem na posílení a další harmonizaci našeho právního rámce chceme podpořit výrobu tradičních kvalitních produktů. Bude přínosem pro hospodářství venkova v celé Unii a přispěje k zachování místních tradic a přírodních zdrojů. Dále ochrání celosvětovou pověst zemědělsko-potravinářských produktů EU.“

Komise navrhuje následující opatření k posílení a zlepšení stávajícího systému zeměpisných označení:

 • Zkrácený a zjednodušený postup zápisu: různá technická a procedurální pravidla pro zeměpisná označení budou sloučena, což žadatelům z EU i třetích zemí zajistí jednotný a jednodušší postup zápisu zeměpisných označení. Vzhledem k tomu, že se touto harmonizací zkrátí doba mezi podáním žádosti a zápisem, lze očekávat, že režimy budou pro producenty atraktivnější.
 • Zvýšená on-line ochrana: nový rámec zvýší ochranu zeměpisných označení na internetu, zejména pokud jde o prodej prostřednictvím on-line platforem a ochranu před zápisem ve zlém úmyslu a používáním zeměpisných označení v systému doménových jmen.
 • Lepší udržitelnost: v přímé návaznosti na strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ budou producenti stanovením náležitých požadavků moci ve specifikacích produktů zhodnocovat přijatá opatření týkající se sociální, environmentální nebo hospodářské udržitelnosti. Tím se přispěje k lepší ochraně přírodních zdrojů a hospodářství venkova, k zajištění místních odrůd rostlin a plemen zvířat, k zachování krajiny v oblasti produkce a ke zlepšení životních podmínek zvířat. Taková situace by rovněž mohla přilákat spotřebitele, kteří chtějí snížit svůj dopad na životní prostředí.
 • Seskupení oprávněných producentů: členské státy budou muset uznat seskupení producentů zeměpisných označení na jejich žádost. Uznaná seskupení budou mít pravomoc řídit, prosazovat a rozvíjet svá zeměpisná označení, zejména díky tomu, že budou mít přístup k orgánům pro boj proti padělání a celním orgánům ve všech členských státech.

Návrh rovněž znovu zavádí režim jakosti zaručených tradičních specialit a používání výrazu „horský produkt“ jako nepovinného údaje o kvalitě.

Členské státy jsou i nadále odpovědné za prosazování na vnitrostátní úrovni, zatímco Komise zůstává odpovědná za zápis, změnu a zrušení zápisů. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) bude poskytovat technickou podporu v procesu kontroly, čímž se urychlí dané postupy. Komise a EUIPO spolupracují v oblasti zeměpisných označení již čtyři roky, během nichž úřad EUIPO přispěl k posouzení přibližně 1 300 žádostí o zeměpisné označení a vytvořil nový portál pro vyhledávání všech chráněných názvů GIview, jenž je propojen s rejstříkem zeměpisných označení EU.

Dnešní návrh odráží výsledek rozsáhlých konzultací. V říjnu 2020 bylo zveřejněno počáteční posouzení dopadů, po němž následovala veřejná konzultace probíhající od 15. ledna 2021 do 9. dubna 2021, jakož i cílené konzultace s členskými státy a příslušnými organizacemi působícími v této oblasti.https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks

Souvislosti

Zeměpisná označení chrání názvy produktů určitých regionů, které vykazují specifické vlastnosti, kvalitu nebo se těší dobré pověsti, před kopírováním nebo podvodem a osvědčují, že příslušné produkty byly vyrobeny podle vysokých standardů v oblasti původu.

hodnocení zveřejněného v prosinci 2021 vyplývá, že stávající rámec je účinný a přináší jasnou přidanou hodnotu EU. Byla v něm však identifikována určitá omezení, jako je nízká informovanost spotřebitelů o zeměpisných označeních a jejich pochopení ze strany spotřebitelů v některých členských státech, jakož i nízká míra prosazování. Bylo v něm též zdůrazněno, že by do označení mohly být více začleňovány udržitelnost životního prostředí a dobré životní podmínky zvířat.

V rámci systému EU týkajícího se duševního vlastnictví jsou názvy produktů zapsaných jako zeměpisná označení právně chráněny před napodobováním, zneužíváním a připomínáním v rámci EU a ve třetích zemích, pokud došlo k podpisu zvláštní dohody o ochraně. Ženevský akt týkající se zeměpisných označení představuje dodatečný mnohostranný rámec pro jejich ochranu.

Názvy zemědělských produktů, potravin a vín jsou chráněny buď chráněným označením původu (CHOP), nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO), názvy lihovin pak zeměpisným označením. Ke známým zeměpisným označením patří například Bayerisches Bier, Champagne, Irish Whiskey, olivy Kalamata, Parmigiano Reggiano, Polish Vodka, Queso Manchego a Roquefort. Evropská unie rovněž chrání zaručené tradiční speciality (ZTS), což jsou názvy zemědělských produktů, které zdůrazňují tradiční aspekty produktu, aniž by měly vazbu na určitou zeměpisnou oblast. Mezi známé ZTS patří Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa, Amatriciana tradizionale, Hollandse maatjesharing a Kriek.

V březnu 2022 bylo zapsáno 3 458 názvů: 1 624 názvů vín, 1 576 názvů potravin a potravinářských výrobků a 258 lihovin. Nejnovější studie o zeměpisných označeních zveřejněná v roce 2020 zjistila, že hodnota prodeje produktu s chráněným názvem je v průměru dvojnásobná než u podobných produktů bez certifikace. V této studii byla odhadnuta roční hodnota prodeje produktů se zeměpisným označením na 74,76 miliardy eur ročně, přičemž více než pětina této částky pochází z vývozu mimo Evropskou unii.

Další informace

Návrh nařízení o zeměpisných označeních EU pro víno, lihoviny a zemědělské produkty předložený Komisí

Režimy jakosti – přehled

GIview

eAmbrosia – rejstřík zeměpisných označení EU

Verze pro tisk (PDF)

Kontakt pro tisk

 • Miriam GARCIA FERRER

  Telefon
  +32 2 299 90 75
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Thérèse LEREBOURS

  Telefon
  +32 2 296 33 03
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.