Nejnovější výroční zpráva úřadu EFSA o reziduích pesticidů v potravinách zahrnuje více než 88 000 vzorků potravin odebraných v Evropské unii v roce 2020. Z analýzy výsledků vyplývá, že 94,9 % vzorků nepřekročilo zákonem povolené limity. 

Více zde.

Autor: EFSA

Zdroj: https://www.efsa.europa.eu/en/news/pesticides-food-latest-report-published