Na podzim se uskuteční již osmý ročník workshopu MEMPROPO 2022. Jeho počátky jsou spojeny s projektem KUSmem, který byl realizován z programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství v letech 2015 až 2018. Organizace workshopu se ujaly dvě platformy podílející se na prezentování výsledků projektu. Těmito organizacemi byla Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) a Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP). V letech 2015 až 2018 se prezentovaly většinou výsledky projektu KUSmem. Ten se zaměřoval z větší části na využití membránových technologií v potravinářském průmyslu. Česká membránová platforma spolu s Českou technologickou platformou pro potraviny při PK ČR byly v rámci projektu KUSmem garanty propagace výsledků projektu.
Po skončení projektu KUSmem bylo rozhodnuto v rámci udržitelnosti projektu ve workshopech pokračovat. Workshopy se staly místem, kde bylo možné prezentovat výsledky studia membránových procesů i v dalších potravinářských oborech mimo mlékárenství. Místo konání workshopu se stalo prostředkem k větší dostupnosti pro zájemce o účast. V roce 2021 se tak poprvé uskutečnil workshop MEMPROPO mimo Prahu na UTB ve Zlíně, konkrétně v novém prostředí Centra polymerních systémů.
V letošním roce proběhne workshop MEMPROPO 2022 na VŠCHT Praha v prostorách Ústavu chemie ochrany prostředí (ÚCHOP). Využíváme tak výbornou spolupráci s členem CZEMP – VŠCHT Praha – který reprezentuje Ing. Marek Šír, Ph.D. z ÚCHOP. Hlavním tématem bude opět situace s využíváním vody v potravinářském průmyslu a obecně i využívání moderních technologií pro čištění odpadních vod. Na letošním workshopu bude podrobněji řešeno téma membránové destilace. Díky aplikaci této technologie lze efektivně využívat odpadní teplo vznikající nejen v potravinářských provozech. Opomenuto nebude ani využití syrovátky pro nepotravinářské účely. Workshop se uskuteční dne 12. října 2022 a mezi přednášejícími budou specialisté VŠCHT Praha a dalších vysokých škol s chemickým zaměřením a představitelé průmyslu. Bude se konat ve spolupráci České membránové platformy, České technologické platformy pro potraviny při PK ČR a VŠCHT Praha -ÚCHOP. Účastníci obdrží mimo jiné i sborník přednášek. Akce bude pořádána pro účastníky workshopu bezplatně a registrovat se můžete již nyní vyplněním přihlašovacího formuláře.

Autor: CZEMP

Zdroj: http://www.czemp.cz/cs/aktuality