(Praha, 28. březen 2022) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dále zákona o povinném značení lihu a zákona o spotřebních daních. V průběhu minulého roku ČOI uskutečnila celkem 5 248 kontrol a porušení těchto zákonů zjistila celkem v 337 případech, kdy porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ve 323 případech. Ve 192 případech byla ke kontrolám byla přizvána osoba mladší 18 let, z toho ve 111 případech zaznamenali inspektoři prodej alkoholických nápojů mladistvým (tj. 58 %).


Celá zpráva zde:

2022-02-XX-Alkohol a tabák 2021 final (docx, 27,98 KB)

Autor: ČOI

Zdroj: https://www.coi.cz/prumerne-ve-3-z-5-kontrol-si-mladistvi-v-roce-2021-zakoupili-alkoholicky-napoj/