USA

Petr Ježek, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,

Mob: +1 202 507-3859, Mob.: ČR: +420 601 558 079, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležitost amerického zemědělsko-potravinářského sektoru podpořena čísly

Více než třicet významných amerických profesních agro-food organizací vydalo v pořadí již šestou výroční zprávu Feeding the Economy. Výstupy z ní dokládají, jak zemědělství a potravinářství ovlivňují lokální i federální ekonomiky Spojených států amerických. Tato odvětví zůstala odolná i po dvou letech pandemie covid-19 a poskytují Američanům pracovní místa, ekonomické příležitosti a bezpečné potraviny.

Až 7 % amerického hrubého domácího produktu a 29 % pracovních míst je přímo či nepřímo spojeno s potravinářským a zemědělským sektorem. Uprostřed globální krize dodavatelského řetězce a inflace tato odvětví exportovala zboží v hodnotě 182,91 miliardy dolarů ročně, což pomohlo USA udržet si pozici předního hráče v celosvětovém zemědělství. V roce 2021 přispěla tato odvětví do americké ekonomiky celkovou částkou 3,01 bilionu dolarů.

Mezi klíčová zjištění patří:

Celkový počet pracovních míst: 43 464 211

Celkové mzdy: 2,30 bilionu dolarů ročně

Celkové daně: 718,15 miliardy dolarů ročně

Vývoz: 182,91 miliardy dolarů ročně

Celkový ekonomický dopad potravinářství a průmyslu: 7,43 bilionu dolarů ročně

Dle autorů studie napomáhá farmářům a potravinářům v lobbování za jejich zájmy, neboť v číslech dokládá, jak pěstitelé, chovatelé a zpracovatelé ovlivňují americkou ekonomiku. Pomáhá vysvětlit politikům i řadovým občanům, že prosperující zemědělství a potravinářství nejen živí americkou populaci, ale přispívá i k výživě na celé planetě.

https://feedingtheeconomy.com/

Výrobní náklady převyšují ceny komodit

Podle propočtů Farm Bureau (největší americké zemědělské nevládní organizace) se letošní náklady na pěstování základních plodin dostanou na úrovně převyšující příjmy. A to navzdory rostoucím cenám komodit a zvýšené poptávce na domácím i celosvětovém trhu. Není tak vyloučeno, že řada farmářů zaznamená ztrátu.

Aktuálně vydaná zpráva dochází k závěru, že náklady na zemědělskou výrobu se v roce 2022 zvýší o 6 %, což následuje po 12% nárůstu v roce 2021. Pokračuje tak trend táhnoucí se již několik let. Od roku 2013 zaznamenali zemědělci nárůst téměř všech výrobních nákladů. Například náklady na chov hospodářských zvířat a drůbeže vzrostly o 46 % a náklady na marketing, skladování a dopravu se zvýšily o 59 %.

Náklady na pořízení hnojiv a dalších chemických prostředků již dosahují úrovně téměř 20 % přímých nákladů farem. Situaci rozhodně nezlepšuje konflikt na Ukrajině, který tlačí již tak vysoké ceny pohonných hmot a energií ještě výše. Do rostoucích nákladů promlouvá i nárůst nákladů na pracovní síly a narušení fungování potravinového řetězce v důsledku pandemie covid-19.

Farm Bureau tak apeluje na Kongres i Bidenovu administrativu, aby vzala výše uvedená východiska v potaz při rozhodování o případné mimořádné podpoře.

Zdroj: MZe ČR