Agresivní útok Ruska na Ukrajinu může mimo jiné zdražit potraviny. Obě země patří mezi významné exportéry obilovin a olejnin, a přestože omezení jejich vývozu nedopadá na ČR přímo vzhledem k naší soběstačnosti v obilovinách a olejninách, ovlivňuje ceny na světových trzích. Na rekordní úrovni je například cena pšenice nebo řepky. To může mít negativní dopady zvláště na africké a blízkovýchodní státy, které patří k největším dovozcům.

Autor: Newsletter MZe ČR 3/2022

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/file/698111/Zpravy_z_MZe_03_2022.pdf