Česká republika má jedny z nejlepších výsledků třídění odpadů v rámci celé EU. Co se týká PET lahví, umíme již nyní vytřídit dokonce 8 z 10 lahví uvedených na trh. Do roku 2029 máme vytřídit 9 z 10 PET lahví. Vytříděný PET se úspěšně recykluje v řadě odvětví průmyslu (textil, automotiv a další). Odborníci mají jasno, jak dosáhnout stanovených cílů a jak pokračovat ve vysokém stupni recyklace PET. Objevují se zde ale i jiné motivace, které chtějí doposud tržně obchodované a cenné PET lahve vymanit z tžního prostředí a z dosavadní úspěšné recyklace. Více zde.

Autor: ČAOH

Vydáno: 15. 3. 2022

Zdroj: https://www.caoh.cz/aktuality/zalohovani-pet-lahvi-v-cr-ocima-odborniku.html