Vážené dámy, vážení pánové,

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci „FWFF 2022 - Food, Wasted Food and Future“ dne 28. dubna 2022.

Konference je pořádána Mendelovou univerzitou v Brně v rámci projektu Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092) a je plánována v prezenční i online formě.

Konference je možné se zúčastnit aktivně (vystoupit s prezentací vlastního příspěvku v délce 15 minut nebo příspěvek představit pomocí posteru), nebo pasivně (jako posluchač). Prezentovat bude možné v českém i anglickém jazyce. Během konference bude zajištěn simultánní překlad do obou jazyků.

Pokud jste se stále nezaregistrovali, neváhejte, termín registrace pasivní i aktivní účasti je již 20. března 2022.

Shlédněte naši videopozvánku

Hlavní řečníci:

  • Michal Vaňáček, TESCO
  • Michaela Číhalíková, Zachraň jídlo
  • Petr Jehlička, AV ČR

Harmonogram a další důležité informace ke konferenci naleznete na našich webových stránkách.  Registrovat se můžete pomocí jednoduchého registračního formuláře.

Budeme rádi za další šíření pozvánky mezi Vaše kolegy.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Dominika Doubková, Hana Vránová & Lucie Veselá

za organizační tým konference