Praha 10. března (ČTK) - Zemědělci a potravináři letos dostanou na národních dotacích pět miliard korun. Návrh podpůrných programů dnes schválila Sněmovna. Částka na dotace je podle materiálu stejná, jako byla po navýšení určena na loňský rok.

Do živočišné výroby by mělo jít zhruba 3,5 miliardy korun, do potravinářství 848 milionů korun. Podpora rostlinné výroby má činit přes 471 milionů korun a ostatních aktivit téměř 194 milionů korun. Většina objemu peněz, přes čtyři miliardy korun, bude určena na běžné výdaje v podobě dotací k hospodářskému výsledku. Zbytek půjde na investice.

"Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru," stojí v předkládací zprávě. Vyšší podporu živočišné výroby zdůvodňuje ministerstvo zemědělství tím, že je třeba bránit nepříznivému vývoji v jeho některých odvětvích, což souvisí se zachováním zaměstnanosti na venkově.

Národní dotační programy

Název programu dotace k hospodářskému výsledku (neinvestiční) v tis. Kč dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) v tis. Kč
Podpora včelařství 105.000  
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách   35.000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů   95.000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství   15.000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 260.000  
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 282.000 18.000
Genetické zdroje 78.500  
Nákazový fond 1,403.100  
Poradenství a vzdělávání 155.700 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 20.000  
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 23.500  
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu   750.000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84.000  
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 23.000  
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 46.900 36.100
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 420.000  
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 1,145.500  
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 3.000  
Celkem 4,050.200 949.800

Zdroj: Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle § 1, § 2a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

mbc rot