• Odborný seminář PK ČR - Digitální marketing v potravinářství pro oslovení spotřebitelů - 14. června 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář/webinář věnovaný marketingu, sociálním sítím a strategiím v potravinářství.

Datum konání: 14. června 2022

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, s. p. o. nebo prostřednictvím MS TEAMS 

Bude upřesněno před konáním akce

Vložné: 1500,- Kč (včetně DPH)                                                                                            

Začátek semináře: 9:00 hodin

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Pozvánka včetně programu zde. Součástí přílohy jsou pokyny pro účastníky.

  • Odborný seminář PK ČR - Povinnosti potravinářských provozoven plynoucí z environmentální legislativy - 21. dubna 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný problematice environmentální legislativy v potravinářství.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou legislativy v oblasti životního prostředí.  Účastníci získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách z této oblasti ve vztahu k provozu potravinářského podniku.

Datum konání: 21. dubna 2022                               

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, Praha 7 nebo prostřednictvím MS TEAMS

Bude upřesněno před konáním akce

Vložné: 1500,- Kč (včetně DPH)                                                                                     

Začátek semináře: 9:00 hodin

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Pozvánka včetně programu zde. Součástí přílohy jsou pokyny pro účastníky.