Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně zveme všechny příznivce a stakeholdery v oblasti plýtvání potravinami na mezinárodní konferenci „FWFF 2022 - Food, Wasted Food and Future“ dne 28. dubna 2022.

Konference je pořádána Mendelovou univerzitou v Brně v rámci projektu Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092) a je plánována v prezenční i online formě.

Shlédněte naši videopozvánku

Hlavní řečníci:

  • Michal Vaňáček, TESCO
  • Michaela Číhalíková, Zachraň jídlo
  • Petr Jehlička, AV ČR

Konference je možné se zúčastnit aktivně (vystoupit s prezentací vlastního příspěvku v délce 15 minut nebo příspěvek představit pomocí posteru), nebo pasivně (jako posluchač). Prezentovat bude možné v českém i anglickém jazyce. Během konference bude zajištěn simultánní překlad do obou jazyků.

Důležité termíny:

  • Registrace pasivní i aktivní účasti: 20. března 2022
  • Zaslání anotace k vlastnímu příspěvku: 20. března 2022
  • Vyjádření k přijetí anotace: 7. dubna 2022
  • Zaslání prezentace/posteru: 25. dubna 2022
  • Konference: 28. dubna 2022

Harmonogram a další důležité informace ke konferenci naleznete na našich webových stránkách.  Registrovat se můžete pomocí jednoduchého registračního formuláře.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S přáním příjemného dne

Dominika Doubková, Hana Vránová & Lucie Veselá

za organizační tým konference