Odhady vývoje světové populace hovoří o cca 10 miliardách lidí kolem roku 2050. Dochází ke zvýšené spotřebě potravin na obyvatele (spojené často se zvýšenými environmentálními riziky) a ke změnám ve výživových vzorcích populace (stále více se konzumují kalorické potraviny náročnější na zdroje, jako jsou živočišné produkty a zpracované potraviny). Současně v roce 2020 zprávy hlavních mezinárodních organizací uváděly údaje o 690 milionech lidí trpících podvýživou a na druhé straně 650 milionech obézních lidí. Proto jsou navrhována různá opatření, jak se s udržitelnou výživou světové populace v různých regionech světa vypořádat. Na základě tří scénářů tato zpráva zkoumá potenciální střednědobé globální dopady snížení spotřeby cukru a tuku na potravinové systémy. Konstatuje, že dodržování doporučení Světové zdravotnické organizace by mělo očekávaný pozitivní vliv na výživu a potravinové zabezpečení a mělo by také pozitivní vliv na udržitelnost životního prostředí. Upozorňuje však i na potenciální negativní dopady (pokles příjmů) v rámci celého potravinového řetězce.

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/potential-impact-of-dietary-changes-on-the-triple-challenge-facing-food-systems_d7a18023-en

 

Zdroj: MZe ČR