DOTAZNÍK pro výběr veletrhů pro budoucí národní expozice Ministerstva zemědělství v zemích mimo EU.

 

Zdroj: MZe ČR