Evropský parlament nechal zpracovat studii na téma vlivu influencerů na reklamu a ochranu spotřebitele na jednotném trhu.

Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) nechal zpracovat studii na téma vlivu influencerů na reklamu a ochranu spotřebitele na jednotném trhu.

Marketing influencerů jako část reklamního průmyslu se v posledních letech intenzivně rozvíjí a stává se z něj jedna z nejpopulárnějších a nejefektivnějších forem reklamy online.

Rychle rostoucí trh influencerů současně představuje potenciální rizika pro spotřebitele a vytváří výzvy pro regulační orgány.

Studie zpracovaná na žádost Evropského parlamentu poskytuje informace a analýzy k vlivu influencerů na reklamu a ochranu spotřebitelů na jednotném trhu, identifikuje dosavadní dobrou praxi a nabízí doporučení pro budoucí kroky.

Studie je ke stažení na tomto odkazu (v angličtině):

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2022)703350

 

Zdroj: MPO

Vydáno: 21. února 2022

Link: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/studie-na-tema-vlivu-influenceru-na-reklamu-a-ochranu-spotrebitele-na-jednotnem-trhu--266021/