V poslední době značně stoupá zájem konzumentů o takzvané rostlinné alternativy mléka, mléčných výrobků, ale i masa a masných produktů. Jen za poslední dva roky prodeje rostlinných náhražek masa, mléka, sýrů nebo jogurtů vzrostly v EU o 49 procent a výhled do budoucna ukazuje na další zvyšování spotřeby těchto výrobků. Na současné trendy reagovala i Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny, které založily Platformu pro alternativní potraviny a nápoje (PAPN).

Článek můžeme zaslat na vyžádání.